top of page

Τι ειναι το I.C.F.

Το νέο σύστημα δόμησης ICF(Insulated Concrete Forms)της εταιρείας μας από ενισχυμένο σκυρόδεμα πάχους 20 εκ με εσωτερική και εξωτερική μόνωση από διογκωμένη πολυστερίνη EPS 200,250 RF CE και NEOPOR 200 RF CE με λ=0,034W/mK και λ=0,031 W/mK αντίστοιχα ,συνολικού πάχους 14 εκ μας παρέχει μόνωση της τάξεως του 70% από μια συμβατική κατοικία.Tα μονωμένα καλούπια ICF έχουν διαστάσεις 20cm Ύψος , 6,8cm Πάχος και 80cm μήκος με δυνατότητα διαφοροποίησης της διάστασης του πάχους ανάλογα με τις προδιαγραφές του έργου .Επίσης εκτός της βασικής έκδοσης EPS 200,250 RF CE και NEOPOR 200 RF CE μπορεί να κατασκευαστεί με οποιαδήποτε ποιότητα και πυκνότητα διογκωμένης πολυστερίνης. Τα ειδικά τεμάχια αποστάσεων (αποστάτες)είναι κατασκευασμένα από πλαστικό πολυμερές με εγκοπές ανά διαστήματα για την τοποθέτηση του οπλισμού έχουν  μήκος 20cm και παραμένουν στο καλούπι μετά την τοποθέτηση του.

11.JPG
bottom of page