Η ελαφριά κατασκευή της εταιρείας μας .Εξ ολοκλήρου μεταλλικός φορέας ,ιδανικός για ανωδομή (πανωσήκομα )

Πλήρως αντισεισμικός και με ισχυρή μόνωση καλύπτει πλήρωςς τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ σχετικά με τη θερμομόνωση του κτηρίου

145546140_236304714660354_79823498553223
145310084_472494670412432_46638447503774
145135314_2896347810608612_3685157879227
145232691_237265541334606_43305414256355